Trindade Básica 11                                                                           Anjo da Guarda

Anjo da Guarda , crayon, por Ricardo Ribeiro Machado© 


                                                                                 Mestre Mentor

Mestre Mentor , crayon, por Ricardo Ribeiro Machado ©


                                                                              Elemental Pessoal

Elemental Pessoal , crayon, por Ricardo Ribeiro Machado ©